Table 1.

Baseline demographics and laboratory valuesa

Control(n = 101)Cinacalcet(n = 294)Cinacalcet Randomization Strata
Hemodialysis/Baseline iPTH (pg/ml)Peritoneal Dialysis(n = 34)
300–500(n = 74)501–800(n = 84)>800(n = 102)All(n = 260)
Female gender (n [%])37 (37%)113 (38%)24 (32%)35 (42%)36 (35%)95 (37%)18 (53%)
White race (n [%])39 (39%)115 (39%)29 (39%)37 (44%)32 (31%)98 (38%)17 (50%)
Black race (n [%])35 (35%)114 (39%)26 (35%)32 (38%)44 (43%)102 (39%)12 (35%)
Age (yr; mean [SD])53.5 (13.9)51.8 (14.0)55.9 (12.9)53.6 (14.2)46.3 (13.3)51.4 (14.0)54.8 (13.0)
Duration of dialysis(mo; mean [SD])63.6 (65.0)56.4 (53.1)47.1 (54.5)50.8 (49.3)74.1 (55.5)58.8 (54.4)39.3 (39.4)
iPTH (pg/ml; mean [SE])832.1 (48.4)847.9 (40.1)418.1 (9.0)641.5 (11.7)1290.1 (49.9)832.2 (30.9)966.7 (254.8)
Serum calcium(mg/dl; mean [SE])10.01 (0.09)9.79 (0.05)9.60 (0.09)9.69 (0.10)9.89 (0.08)9.74 (0.05)10.21 (0.10)
Serum phosphorus(mg/dl; mean [SE])6.10 (0.14)6.10 (0.10)5.73 (0.17)5.81 (0.19)6.90 (0.16)6.21 (0.11)5.28 (0.25)
Ca × P (mg2/dl2; mean [SE])60.9 (1.4)59.6 (1.0)54.6 (1.7)56.2 (1.8)67.8 (1.5)60.3 (1.0)53.9 (2.56)
  • a iPTH, intact parathyroid hormone; Ca × P, calcium-phosphorus ion product.